Lastentanssi 3-6 v

Lastentanssi tutustuttaa kokonaisvaltaiseen tanssi-ilmaisuun, jonka ensisijaisena tavoitteena on tanssin ilo, lapsen oma luontainen tapa liikkua sekä ryhmään kuulumisen elämys ja haasteet. Ryhmässä jaettavat löytöretket tarjoavat turvallisen seikkailun luovuuden kautta kehon hahmottamiseen, sekä motoristen taitojen ja liikeaistimusten maailmaan. Kokemuksellisuus tutustuttaa tanssin kautta itsetuntoa vahvistavaan kehontuntemukseen ja innostaa tanssin harrastamiseen omien taipumusten ja kiinnostusten mukaan.